Vanaf vandaag zijn de voorbereidingen getroffen voor het uitbreken van de bestaande vloer in de gang richting kleedkamer 5 en 6 en de vloer van kleedkamer 4.

Dit betekent dat we af en toe die kleedkamers niet kunnen gebruiken, en de sportdienst iedereen zal verdelen over kleedkamer 1, 2 en 3. Dit betekent ook dat de vooruitgang van de nieuwe judozaal goed opschiet en in zijn eindfase komt. Weldra kunnen wij dus de nieuwe judozaal in gebruik nemen.

Momenteel zal de toegang tot de polyvalente zaal gebeuren via de grote zaal (schuifraam).

 

De sportdienst vraagt ons begrip te tonen voor deze ‘vervelende’ tijdelijke situatie en onze leden hiervan op de hoogte te brengen.