Iedereen beleeft graag plezier op en rond de mat. Om dit steeds zo voor iedereen mogelijk te maken is het belangrijk dat iedereen die met judo betrokken is op de hoogte is van alle gedragscodes. In het Intern Reglement vindt men de gedragscode terug voor zowel  de judoka, trainer, clubbestuurder, vrijwilliger, ouder en/of sympathisant, official, aangestelde vrijwilliger, kortom voor iedereen die iets met het judo gebeuren te maken krijgt. Daarnaast heeft Judo Vlaanderen ook iets leuks uitgewerkt om te vertalen naar hun jeugdige judoka’s. Kom snel meer te weten.

GEDRAGSCODES BINNEN DE JUDOSPORT – VOOR IEDEREEN

De gedragscodes zijn voor verschillende groepen binnen het judo belangrijk. Zo zijn er specifieke regels voor judoka’s, trainers, ouders, clubbestuurders, het publiek, juryleden en vrijwilligers. Gezondheid is een ander belangrijk aspect.  We vinden het welbevinden van de judoka zeer belangrijk, want plezier is de belangrijkste bron van motivatie voor elke sporter. 

De ethische commissie raadt aan dat elke club deze gedragscodes jaarlijks als agendapunt op een vergadering plaatst en dit nadien bespreekt met alle trainers, judoka’s en ouders. We hopen op die manier de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden te waarborgen in onze toffe sport!

Judo Vlaanderen wil o.a. door gedragscodes voor ouders, judoka’s, trainers, clubbestuurders en toeschouwers de clubs sensibiliseren op ethisch vlak. Daarnaast kunt u hier belangrijke documenten en informatie vinden om het Ethisch Verantwoord Sporten uit te dragen. Judo Vlaanderen heeft alvast werk gemaakt van het uitwerken van ludieke posters met gedragscodes voor ouders, trainers en judoka’s. Judo Vlaanderen stelt Ethisch Verantwoord Sporten hoog in het vaandel. We hopen hierbij dan ook op uw medewerking als club en judoka.

Ook is er al heel veel verwezenlijkt op gebied van ethiek in de sport door onze partners. Ga ook daar zeker eens een kijkje nemen.

GEDRAGSCODES BINNEN DE JUDOSPORT – VOOR IEDEREEN

Sinds het decreet rond “Ethisch Verantwoord Sporten” in voege trad heeft Judo Vlaanderen gedragscodes voor verschillende groepen opgesteld.

Vorig jaar werden de gedragscodes opnieuw bekeken door de ethische commissie. Het aanspreekpunt integriteit (API) van Judo Vlaanderen deed daarop enkele bijkomende suggesties en baseerde zich op drie hoofdgedachten om de gedragscode te laten slagen voor iedereen: veiligheid, gezondheid en welbevinden. 

Het Intern Reglement is net aangepast. De hele gedragscode werd vertaald in functie van de 7 waarden van Judo Vlaanderen. Op elk front geven we weer wat we van iedereen verwachten in een bepaalde context.

We zijn ervan overtuigd dat elke judoka en sympathisant deze waarden hoog in het vaandel draagt.

GEDRAGSCODES BINNEN DE JUDOSPORT – JEUGD

Judo Vlaanderen wil o.a. door gedragscodes voor ouders, judoka’s en trainers de clubs sensibiliseren op ethisch vlak.

Daarnaast kunt u hier belangrijke documenten en informatie vinden om het Ethisch Verantwoord Sportenbeleid uit te dragen.

Judo Vlaanderen heeft alvast werk gemaakt van het uitwerken van ludieke posters met gedragscodes voor ouders, trainers en judoka’s. De federatie stelt een ethisch verantwoord sportenbeleid hoog in het vaandel, we hopen hierbij dan ook op uw medewerking als club en judoka.

Als federatie hebben we de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen in het kader van grensoverschrijdend gedrag. Voor veel initiatieven werken we ook samen met externe experten zoals Internationaal centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES). Ongetwijfeld zullen nog een aantal acties volgen in de (nabije) toekomst.