5de kyu – gele gordel

algemene voorwaarden
 • 6 jaar worden in het kalenderjaar.
 • Voorbereidingstijd minimum 30 lessen na het behalen van vorige gordel.
 • Het volledige programma van 5de t.e.m. 6de kyu kennen.
Ukemi’s (valoefeningen)
 • Ushiro Ukemi in verplaatsing
 • Yoko Ukemi Hidari (links) en Migi (rechts)
 • Zempo Kaiten in verplaatsing (minimum 3 stappen)
Katame Waza (controletechniek).
A. Osae Komi Waza (houdgreeptechniek)

 • Gesa gatame
 • Makura gesa gatame
 • Kami Shiho Gatame
 • Bevrijding houdgrepen 6de kyu

B. Omkeertechnieken, verdedigingen en ingangen

 • Twee omkeertechnieken: Uke op 4-punten, Tori zijwaarts
 • Twee omkeertechnieken: Uke op 4-punten, Tori voorwaarts
 • Eén ingang: Uke op de rug, Tori aan de benen
Tachi waza (rechtstaande techniek).
 • Hiza Guruma (knierad)
 • Ippon Seoi Nage (één punt over de rug werpen)
 • O uchi gari
 • O Goshi (grote heupworp)
Terminologie
 • Hidari (links)
 • Ko (klein)
 • Migi (rechts)
 • O (groot)
 • Obi (gordel)
 • Rei (groet)
 • Soremade (einde)
 • Tori (hij die uitvoert)
 • Uke (hij die ondergaat)
 • Ukemi (valbreken)