Onze vier medaillewinnaars van het Provinciaal kampioenschap mogen deelnemen aan de andere medaillewinnaars van de andere provincies.

Ginny Van Hecke mag beginnen. Een aanval Makikomi levert haar geen punten op. Ook een tweede aanval Makikomi is niet voldoende om punten te halen. De tegenstander neemt Ginny onder de gordel vast en krijgt er een bestraffing voor. Als deze passief begint te kampen kan de scheidsrechter niet anders dan een tweede bestraffing toe te kennen. Ginny blijft aanvallen en ook een volgende poging Makikomi kan geen punten opleveren. De tegenstander werkt nog steeds passief en de scheidsrechter bestraft haar een derde maal. Uitsluiting voor de tegenstander, naar de volgende ronde voor Ginny.

In haar tweede ronde heeft Ginny het moeilijker. Als de tegenstander haar wel werpen met Seoi Nage, kan Ginny ontwijken en er worden geen punten toegekend. Even later geraken beiden op de grond en Ginny komt in houdgreep terecht. Ze slaagt erin zich te bevrijden. Haar aanval Makikomi is niet genoeg om de tegenstander te werpen en Ginny krijgt er geen punten voor. Als ze nogmaals Makikomi inkomt, kan de tegenstander haar uit evenwicht duwen en om de grond werpen om zo waza Ari te behalen. De tegenstander kan Ginny werpen met Seoi Nage maar krijgt er geen score voor. Beiden doen verder op de grond en Ginny Geraakt in Sankaku Gatame. Ze verliest haar kamp met Ippon en moet naar de herkansingen.

In de herkansingsronde wil Ginny werpen met Makikomi, maar krijgt er geen punten voor. Ook een combinatie van O Uchi Gari naar Makikomi is niet voldoende om de tegenstander te werpen. Als Ginny tenslotte in Kami Shiho Gatame geraakt kan ze zich niet bevrijden en verliest haar kamp met Ippon.

Izaak Bogaert kan zijn kans wagen. Als hij buitenstapt zonder aanval bestraft de scheidsrechter hem met Shido. De tegenstander wil Izaak werpen met Tomoe Nage maar krijgt geen punten. Ook krijgt Izaak geen punten als hij Seoi Nage inkomt. De scheidsrechter ziet dit als een valst aanval en bestraft Izaak. Izaak slaagt erin de tegenstander de werpen met Tomoe Nage en dat levert hem meteen een Waza Ari op. De tegenstander kan Izaak uit evenwicht brengen met De Ashi Harai en wil hem in Sankaku Gatame houden. Tijdens deze beweging stoot hij met zijn been tegen de neus van Izaak. Gevolg is een bloedneus. Izaak krijgt verzorging. Als hij even later opnieuw wil werpen met Seoi Nage kan de tegenstander ontwijken en de scheidsrechter ziet dit opnieuw als een valse aanval. Hij bestraft Izaak met een tweede Shido. Uki Waza kan geen score opleveren voor Izaak en opnieuw wil hij Seoi Nage inkomen. Voor de derde maal ziet men het als een valse aanval en Izaak wordt bestraft met Hansoku Make. Hij moet naar de herkansingen.

In zijn eerste herkansingskamp wil hij Tomoe Nage inkomen maar het is van veel te ver. De scheidrechter ziet dit als een valse aanval en bestraft Izaak met Shido. Beiden geraken op de grond maar niemand kan de overhand halen. Als Izaak wat later kan werpen met Seoi Nage kan de tegenstander op het hoofd draaien zodat er geen score volgt. Als hij Izaak wil werpen met Sode Tsurkikomi Goshi krijgt hij er geen punten voor. Wegens passiviteit krijgt de tegenstander nog een Shido van de scheidsrechter. Izaak blijft aanvallen en tenslotte de tegenstander voor de tweede maal werpen met Seoi Nage en krijgt er zijn tweede Waza Ari voor.

Izaak kampt nu voor het brons. De tegenstander kan hem snel werpenmet Tsuri Goshi en krijgt er Waza Ari voor. Als hij Izaak verder kan controleren op de grond slaagt hij erin op zo Ippon te behalen. Jammer genoeg geen medaille voor Izaak.

Achilleas Chantos is nerveus en onstuimig. Als coach Erik hem zegt dat hij erin mag vliegen, neemt Achilleas dat letterlijk. Hij loop naar de tegenstander en vliegt rond zijn nek. Deze kan zich gewoon draaien en Achillea plat op de rug werpen …

Daar hij niet door de volgende ronde geraakt is er geen herkansing meer voor Achilleas.

Beaudine Tuytte is als laatste aan de beurt. Ik haar eerste kamp kan ze de tegenstander snel vloeren met Seoi Nage en zo Waza Ari bekomen. Beiden doen verder op de grond. Beaudine kan de tegenstander in houdgreep nemen en behaald haar welverdiende Ippon en mag door naar de tweede ronde.

Daar komt ze tegenover een sterke tegenstander te staan. Deze kan haar vloeren met De Ashi Gari  en krijgt Ippon voor deze worp. Beaudine moet naar de herkansingen.

In haar herkansingsronde kamp Beaudine voor het brons. Als ze de tegenstander kan werpen met Ko Ushi Gari krijgt is het net niet goed genoeg om punten te krijgen. Ook Seoi Nage levert haar geen punten op. Beiden geraken op de grond maar ook daar kan niemand de overhand behalen. Als Beaudine even later wil werpen kan de tegenstander haar overnemen (Tani Otoshi) en Waza Ari behalen. Op de grond slaagt zij erin om Beaudine verder te controleren en zo Ippon en brons te behalen. Jammer genoeg ook geen medaille voor Beaudine.