Vanaf januari 2018 is het lidgeld opgeslagen met € 10,00 per jaar.
Reden hiervoor zijn de stijgende onkosten van de club:

– De huur van de zaal
– De vergunningen bij de Vlaamse Judofederatie
– De vraagprijzen van onze gasttrainers
– Diverse andere onkosten die door de club worden gedragen

Sinds 2013 zijn de lidgelden onveranderd gebleven op € 170,00 per jaar.
Daar wij het gebruikelijke niveau blijven verder aanbieden aan onze leden zijn wij genoodzaakt om deze kleine verhoging door te voeren.
Wij hopen dat wij dit opnieuw zo kunnen houden de komende vijf jaren.

Personen die het moeilijk hebben kunnen steeds een persoonlijk gesprek aangaan met Erik of Svea betreffende een tegemoetkoming door de club.