In het kader van de ‘senioren in actie’ week kregen de senioren van Lochristi op maandag 22 februari een initiatie Valbreken.  Erik nam deze oefensessie op zich. Onze club telt twee gediplomeerde valinstructors, Erik en dochter Svea. De sessie begon met een korte presentatie en een promofilmpje van de Vlaamse Judofederatie over vallen bij senioren.
Tijdens de initiatiesessie werkte Erik met de dubbele judomatten om het neerkomen iets aangenamer te maken. Negentien senioren schreven zich in en namen deel.  Na een korte matgewenning leerden de senioren hoe achterwaarts, zijwaarts en voorwaarts te vallen.  Erik bouwde de valoefeningen op vanaf de grond, als hij merkte dat iedereen mee was werden de oefeningen geleidelijk aan iets moeilijker. Erik wisselde de oefeningen regelmatig af met humor. Het moet plezant blijven nietwaar? Een kunnen lachen is de beste manier om door te zetten.
Iedereen valt wel eens. Jammer genoeg zijn er weinig mensen die ook effectief leren vallen. Men kan het niet vroeg genoeg aanleren. In Japan is leren vallen heel gewoon, hier is het quasi onbekend. Mensen die van jong af aan leren vallen zullen de gewoonte snel aanleren en zich later tijdens een val ook minder snel pijn doen. De reflex om tijdens een val naar de grond te grijpen in plaats van af te slaan, is het slechtste wat men kan doen. Op deze manier is een breuk van pols, schouder of sleutelbeen niet denkbeeldig.  In de judoclub is leren vallen heel belangrijk. Op deze manier doen leden zich geen pijn tijdens de trainingen. Het leren vallen aan senioren is een uitdaging die Erik maar al te graag aannam.

Ze deden het heel goed. Waar hij in het begin wat schrik bespeurde, verdween dit al snel naar een goede medewerking van de senioren. Op het einde van de valsessie had bijna iedereen de basisprincipes onder de knie. Natuurlijk is blijven oefenen een noodzaak. Na de lessen volgde een korte rondvraag in de vorm van een enquête.  Over het algemeen kreeg de sessie goede kritiek en was er de vraag om valoefeningen regelmatig te herhalen tijdens andere activiteiten van de senioren.