Wegens druk werkschema lukt het Erik niet meer om op woensdagen tijdig op de lessen te geraken. In amper 15 à 20 minuten moesten de matten worden gelegd, onbegonnen werk. Een oplossing moest worden gevonden. Diverse mogelijkheden werden bekeken maar zonder succes:

46919_505603732820794_1825943464_n

  • De zaal laten klaarleggen door de sportdienst werd vroeger al op een njet onthaald.
  • Latere uren krijgen van de sportdienst was niet mogelijk.
  • Een andere dag nemen voor de eerste groep was ook al niet mogelijk (zou nog een extra dag sleuren met matten betekenen)

Een beetje radeloos besloot Erik om een ledenstop in te voeren vanaf januari. Hijzelf besefte maar al te goed dat dit geen goede oplossing was. Diverse mensen die interesse toonden in de judosport moesten worden doorgestuurd naar een andere club. Na enkele weken kwam de, eigenlijk heel eenvoudige, oplossing uit de bus.

Gert Van Eester werd bereid gevonden om op woensdagen de lessen van de eerste groep over te nemen. Vanaf februari 2014 Zal Gert dus deze lessen op zich nemen.