Een coach is iemand die de judoka doorheen het wedstrijdgebeuren begeleidt, stuurt, aanmoedigt, motiveert. Hij is één van de cruciale factoren in de prestatie van een judoka. Buiten het sportieve gebeuren, heeft de coach vooral een voorbeeldfunctie.
In zijn doen en handelen, moeten de pedagogische en ethische waarden steeds gerespecteerd worden. De coach heeft respect voor zijn judoka, voor de tegenstrever, de officials en de scheidsrechters… De coach is van uiterst belang voor het sportieve verloop van een organisatie. Vanuit deze visie wordt de VJF coachkaart een belangrijk instrument binnen de Vlaamse Judofederatie. Via deze kaart en de bijhorende cursus krijgen alle trainers, judoka’s en begeleiders van jeugdige judoka’s de kans om de basisprincipes van het coachen, met bijzondere aandacht voor de pedagogische en ethische waarden, te leren kennen. Wij hopen dat deze coachkaart elke zichzelf respecterende coach aanzet tot
het zich bijscholen, maar vooral tot het waarderen, respecteren en volgen van de basisregels voor het respectvol coachen zowel tegenover zijn eigen judoka als tegenover alle andere partijen die betrokken zijn bij het wedstrijdgebeuren. Met deze coachkaart heeft de wedstrijdorganisatie een bruikbare tool om de wedstrijdzone uitsluitend toegankelijk te maken voor coaches en judoka’s. Anderzijds heeft de VJF hiermee ook een mogelijkheid tot het limiteren van de bevoegdheden van coaches die zich tijdens wedstrijdorganisaties incorrect en respectloos gedragen tijdens het coachen en begeleiden van hun judoka’s.

Projectopzet

De coachkaart dient de Vlaamse Judofederatie een minimale zekerheid te bieden dat de coaches die onze jeugdige judoka’s begeleiden, op een pedagogische verantwoorde wijze te werk gaan. De VJF wil met het invoeren van een coachcursus aan de coaches de nodige bagage toereiken zodat zij hun judoka’s op een ethische en pedagogisch correcte basis doorheen een wedstrijddag kunnen begeleiden. Het project bestaat uit enerzijds de coachkaart en anderzijds de coachcursus, waarbij de kaart onlosmakelijk verbonden is met de cursus. Het deelnemen aan de coachcursus geeft recht op de ontvangst van een persoonlijke coachkaart indien aan de deelnamevoorwaarden voldaan is. De coachkaart geeft het recht om tijdens de officiële kampioenschappen de wedstrijdzone te betreden en de judoka’s te begeleiden op en naast de mat.

Onze trainers en coaches

Onze beide trainers, Erik en Svea behaalden hun coachkaart. Svea kreeg deze omdat ze voldeed aan de vorwaarden van de VJF zoals beschreven in artikel 3.2. zij kreeg deze kaart dan ook kort na het slagen in het examen van trainer-B. Erik moest de cursus volgen, hij deed dit op zaterdag 13 september te Elewijt.

Momenteel kunnen onze beide trainers zoner problemen de judoka’s coachen op provinciale, regionale en hopelijk ook Belgische kampioenschappen.