Net zoals elk jaar namen wij ook dit jaar deel aan de sportkampen van de Gemeente. Leerlingen van het lager onderwijs werden ingedeeld in leeftijdsgroepen en kregen telkens één uur sportinitiatie.
diverse clubs werden gevraagd om één of meerdere dagen initiatie in hun eigen discipline. Woensdag 27 augustus was het onze beurt. Erik nam deze taak op zich. De grote variëteit van kinderen viel dit jaar extra op. Enkelen deden al aan sport en konden ruimschoots alle oefeningen meedoen. Anderen deden geen sport en konden zelfs de eenvoudigste oefeningen niet meedoen (pompen, sit-ups, …).

Enfin, om de lessen toch wat plezant te maken voor iedereen werden deze behoorlijk doorspekt met spelletjes … ook daar kreeg Erik problemen. Tikkertje met de gordel leverde bij enkelen toch dikke tranen op. Een tikje met de gordel op het achterwerk (zelfs helemaal niet hard) was voldoende bij enkelen om dit als “heel erg” te ervaren en de rest van de les niet meer mee te doen. Ook een heel klein schaafwondje aan een vinger kon aanleiding zijn om het bijna te besterven.

Natuurlijk was de overgrote meerderheid laaiend enthousiast en deden mee wat ze konden. Globaal gezien mag worden gezegd dat dit sportkamp heel goed is meegevallen. Nu eens kijken hoeveel kinderen er daadwerkelijk ook de initiatie lessen zullen volgen in de club.