Naar aanleiding van de aangepaste adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, van Sport Vlaanderen en lokale overheden, past ook de Vlaamse judofederatie haar adviezen en richtlijnen aan.

 1. Algemeen

  De richtlijnen, beperkingen of verbodsbepalingen die opgelegd worden door de bestuurlijke autoriteiten dienen te allen tijde gevolgd te worden en primeren altijd boven eventuele nog niet aangepaste richtlijnen en adviezen van de VJF.

  Daarbinnen bepalen wij voor de Vlaamse Judofederatie eventueel nog bijkomende richtlijnen of adviezen. Richtlijnen dienen gevolgd en toegepast te worden, adviezen zijn ter ondersteuning van eventuele beslissingen op clubniveau.

  Teneinde het voor clubs en judoka’s overzichtelijk te houden, vindt u hierbij ook een ‘roadmap’ die een prognose maakt en een perspectief geeft voor de komende maanden. Het spreekt voor zich dat dit geen enkele zekerheid biedt en dat de evolutie van de pandemie allesbepalend zal zijn.

  We doen tevens een oproep om met zijn allen de geldende regels te respecteren en niet ‘creatief te interpreteren’: een contactsport als judo is eenvoudig: je neemt elkaar vast en dus geen 1,5m tussen 2 judoka’s, ongeacht of dit voor techniektraining, katatraining of randoritraining is.
   
 2. Specifieke richtlijnen
   
  1. De algemeen geldende preventieve maatregelen dienen altijd toegepast te worden:
   1. Hoog risico, symptomatisch, …: NIET gaan trainen;
   2. Regelmatig ontsmetten;
   3. Afstanden en oppervlaktes te respecteren;
   4. Een COVID-plan moet op niveau club opgemaakt worden en moet minimaal volgende elementen bevatten:
    1. COVID-contactpersoon voor de club;
    2. Specifieke preventieve maatregelen;
    3. Maatregelen bij positieve test van een lid die in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de test is komen trainen.
     Deze maatregelen moeten minstens bevatten:
     1. 100% meewerken aan COVID contact tracing;
     2. desbetreffende trainingsgroep en trainer 14 dagen in zelfobservatie en geen training;
     3. indien meer dan 1 positief COVID-geval: club 14 dagen geen trainingsactiviteiten.
       
   5. Van elke training dient een nauwkeurig register bijgehouden te worden teneinde eventuele contactopsporing te vergemakkelijken.   Deelnemen aan een judotraining houdt een toestemming in dat gegevens (enkel deze absoluut nodig) kunnen gedeeld worden in het kader van COVID-contactopsporing – ELKE club dient dit aan haar leden goed te communiceren.

b. Elke judoka mag slechts in 1 club trainen. Dit wil zeggen: 1 club waarbinnen getraind wordt met contact (judo, jiu jitsu, …). Als federatie willen we zoveel mogelijk vermijden dat judoka’s club-, stads- of provinciegrenzen overschrijden om in meer dan 1 club te gaan trainen. De judoka’s die verkiezen aan de topsporttrainingen deel te nemen, blijven in die ‘bubbel’ dan ook trainen. Enkel contactloos sporten in hun eigen of in een andere club kan dan nog.

c. U13-trainingen:

 1. MAX 50 judoka’s op de tatami voor contacttrainingen
 2. Advies: meer groepen met kleiner aantal is te verkiezen boven minder groepen met groter aantal. 

d. +13-trainingen :

 1. MAX 20 judoka’s op de tatami voor contacttrainingen.
  Opmerking: op datum van publicatie verbiedt provincie Antwerpen contacttraining voor +18 en wordt het aantal beperkt tot 10 tussen 12 en 18 jaar.   Bovendien dient een mondmasker gedragen te worden bij 1-op-1-training. Dit primeert uiteraard.
 2. Advies: we adviseren om de trainingen voor +13 en zeker voor +18 zodanig te organiseren dat er kleinere contactbubbels kunnen gemaakt worden in de trainingsgroep (steeds met dezelfde 5-10 partners bvb).
 3. Advies: indien een mondmasker opgelegd wordt of geadviseerd wordt, leent zich dat eerder tot techniek- of katatrainingen dan randoritrainingen.

e. Technische activiteiten (bepaalde trainingen, examens)

 1. Deze zullen als eersten terug opgestart worden met een aangepast protocol. Vooraf registratie teneinde het aantal deelnemers beperkt te kunnen houden zal mogelijks een maatregel kunnen zijn – zie roadmap.
 2. Aan provinciale en regionale technische trainingen en examens worden steeds met dezelfde partners deelgenomen: tori en uke blijven steeds dezelfde.

f. Clubtornooien en kampioenschappen

 1. Tussen het terug opstarten van reguliere randoritrainingen en de eerste tornooien moet zeker minstens 1 maand tijd tussen zijn, teneinde iedereen op een veilige (voldoende getraind) manier aan wedstrijden te laten deelnemen.
   
 2. Gezien de heel strenge maatregelen die opgelegd worden voor indoor sportevenementen, zullen veel geplande tornooien uitgesteld worden. Binnen de VJF zullen alternatieve formules uitgedacht worden en mogelijks opgestart worden die minder ‘COVID-belastend’ zijn, maar die toch toelaten aan judoka’s om aan wedstrijden deel te nemen en aan clubs om ontmoetingen te organiseren – Later meer.
   
 3. Samen met de FFBJ zal de VJF maximaal proberen het BK senioren en bijgevolg ook een VK senioren nog in 2020 te organiseren. Ook dit zal met een aangepast draaiboek moeten gebeuren.  

g. Roadmap: prognose en perspectief, geen garantie!