Na een te korte nacht werd er ontbeten. Deze maal aten onze atleten geen pannenkoeken, maar hielden het erg sober. Bijna iedereen moest op zijn / haar gewicht letten. Omstreeks 9u45 vertrokken beide groepen in diverse wagens richting tornooi. Dit ging door te Capdepera, ongeveer een uurtje rijden van Palma. We kwamen ongeveer gelijktijdig aan in de sporthal. Erik begroette diverse bekenden en na enige tijd kon de groep zich gaan wegen. Alle deelnemers kregen alvast een T-shirt als aandenken. De ontvangst was hartelijk, zelfs familiair te noemen.

Na de weging gingen wij lunchen. De gastgezinnen brachten ons naar hetzelfde restaurant waar we vorig jaar geweest waren. Jammer genoeg was dit gesloten zodat men moest improviseren. Na wat rondbellen vertrokken wij naar een tweede locatie. Het eten was eenvoudig en best lekker. Erik vond vooral het nagerecht lekker, een aantal anderen niet. Smaken verschillen.

Daar de opening begon rond 16u00 vertrokken we na het eten opnieuw richting sporthal.

Met zo’n 200 deelnemers uit 21 clubs en diverse landen was het een drukte van jewelste. Opnieuw was de Duitse delegatie slechtzienden uit Marenburg aanwezig, evenals heel wat bekende gezichten.

Erik kreeg al een uitnodiging om naar Andorra ge gaan. We will see …

De ceremonie met voorstelling van de clubs, judoka’s en scheidsrechters begon omstreeks 17u00. Nadien begonnen de kampen.

Robin Van Hecke U18 tot 81 kg begon met kampen.

In zijn eerste kamp valt hij aan met Uchi Mata maar krijgt er geen score voor. Als hij even later een linkse Harai Goshi inkomt, kan hij werpen en krijgt Waza Ari. De scheidsrechter legt de kamp even stil om coach Erik onder zijn voeten te geven. Coachen tijdens een kamp is verboden, het mag enkel tijdens de Matte tijd. Robin blijft aanvallen en wil de tegenstander werpen met Tomoe Nage. Het is echter niet genoeg om te scoren. Als Robin even later opnieuw wil werpen met Tomoe Nage, kan de tegenstander over nemen en Robin in houdgreep nemen. Robin verliest deze kamp met Ippon.

Robin staat in zijn tweede kamp. De tegenstander wil hem werpen met De Ashi Harai en Tomoe Nage maar krijgt telkens geen score. Als beiden op de grond geraken lukt het ook geen van beiden om te scoren. Een aanval Seoi Nage kan de tegenstander geen leveren opleveren maar op de grond is het weer niets. Robin valt nu weer aan en wil de tegenstander werpen met Uchi Mata. De worp zit maar half en Robin haalt er geen voordeel uit. Ook krijgt Robin geen punten na een aanval met Tomoe Nage. De tegenstander valt weer aan, met O Soto Gari deze maal. Opnieuw is het niet genoeg om te scoren. Als Robin tenslotte De Ashi Harai inkomt kan de tegenstander hem over nemen met Tsubame Gaeshi en krijg er Ippon voor. Meteen is dit ook het einde voor Robin.

Nathan Van Hoorebeke U15 tot 60 kg is aan de beurt.

Heel snel komt hij O Uchi Gari in en rijft een Waza Ari binnen. Een aanval Seoi Nage levert niets op en als beiden op de grond geraken, kan ook geen van beiden scoren. De tegenstander komt O Goshi in en Nathan kan mooi overnemen met Harai Goshi. Een geslaagde worp waarvoor hij Ippon krijg.

Nathan komt in zijn tweede kamp.

Een aanval met Seoi Nage kan hem geen score opleveren, maar als hij even later de tegenstander kan werpen met Ko Uchi Gari levert het hem de Ippon op.

In zijn derde kamp kan de tegenstander Nathan werpen met O Uchi Gari, maar krijgt geen score. Ook op de grond kan geen van beiden de ander in houdgreep nemen. Even later kan de tegenstander Nathan werpen met O Soto Gari en krijgt er Ippon voor. In deze voorbereidende ronde zijn er twee judoka’s met 20 punten. Het reglement zegt dat de lichtste dan mag doorsteken en dus is er geen volgende kamp meer voor Nathan. Jammer want hij was heel goed bezig en een podiumplaats zat er zeker in.

Rune Duquenne U18 tot 55 kg is ondertussen begonnen.

Hij kan de tegenstander werpen met Uki Waza maar krijgt geen score. Beiden geraken op de grond, maar ook hier kan geen van hen controle nemen. Ook deze maal laat de scheidsrechter coach Erik weten dat hij moet zwijgen tijdens de kampen. Rune doet een combinatie van Ko Soto Gari en gaat vlot over naar Harai Goshi.  De tegenstander weet niet wat er gaande is en valt plat op de rug. Ippon voor Rune.

Rune staat in zijn tweede kamp. Opnieuw komt hij Uki Waza in en krijg Waza Ari. Op de grond echter lukt het hem niet om de tegenstander te controleren. De tegenstander valt aan met Seoi Nage, maar Rune is sneller en kan de aanval ontwijken. Rune blijft te lang vasthouden aan één zijde en wordt bestraft met Shido. De tegenstander wil hem werpen met Tani Otoshi, maar ook nu is Rune weer sneller en kan de aanval ontwijken. Rune komt Harai Goshi in en slaagt erin om de tegenstander te werpen. De scheidsrechter heeft hem er een Waza Ari voor. Daar twee Waza Ari’s gelijk is aan Ippon wint Rune ook deze kamp en behaald een eerste plaats. Hij mag zich kampioen van de Balearen noemen.

Alexander Chantzos U81 tot 66 kg is aan de beurt.

Alexander wil de tegenstander werpen met O Soto Gari, maar stopt de aanval als hij weerstand van de tegenstander voelt. Ook een aanval Harai Goshi kan geen score opleveren voor Alexander en beiden geraken op de grond. Daar kan de tegenstander hem controleren met Tate Shiho Gatame en de Ippon behalen.

Alexander staat in zijn tweede kamp en valt opnieuw aan met Harai Goshi. Ook nu stopt Alexander als hij weerstand voelt. Een tweede aanval Harai Goshi lukt ook niet. Alexander komt terug en draait naar zijn rug. De tegenstander hoeft enkel op hem te gaan zitten om de Ippon te krijgen. Ook voor Alexander is het tornooi afgelopen.

Ginny Van Hecke U18 tot 63 is de volgende die mag kampen. Ze volgt de raad van coach Erik op en valt aan met Soto Makikomi. De scheidsrechter heeft er haar een verdiende Waza Ari voor. Als ze even later opnieuw Soto Makikomi inkomt krijgt ze een tweede Waza Ari en wint zo met Wara Ari Awaseta Ippon.

Ginny staat in haar tweede kamp en kan de tegenstander opnieuw werpen met Soto Makikomi. Ook nu krijgt ze er Ippon voor. Ze slaagt erin om de tegenstander te controleren met Gesa Gatame en wint deze kamp met Ippon. Een tweede eerste plaats in binnen. Ook Ginny mag zich kampioene van de Balearen noemen.

Nathan Vandekerckvoorde +21 tot 73 kg is aan de beurt. Na een vergetelheid van de organisatie

plaatst men hem toch nog op de lijst. De reeks was reeds afgelopen en men was hem vergeten. Nathan zal kampen in een nieuwe selectie tegen de bronzen medailles van de reguliere reeks.

Zijn eerste kamp is een waren uitputtingsslag. De tegenstander is beresterk en Nathan kan amper vastnemen. De tegenstander komt enkele malen Seoi Nage in, maar kan niet scoren. Ook een aanval Harai Goshi van Nathan levert niets op. Nathan krijgt een shido voor passiviteit. Opnieuw wil de tegenstander hem werpen met Seoi Nage maar krijgt geen score. Ook op de grond kan geen van beiden iets behalen. Zowel Nathan als de tegenstander doen nog diverse aanvallen, maar behalen niets. Na de reguliere kamptijd gaat men over naar de Golden Score. Als beiden op de grond komen wordt het even spannend, maar ook nu lukt het geen van beiden om te scoren. Nathan kan even later de tegenstander werpen met O Uchi Gari en wint zo zijn eerste kamp.

Zijn tweede tegenstander is ook niet echt een watje. Nathan kan amper vastnemen, laat staan dat hij kan werpen. De scheidsrechter bestraft hem met shido voor passiviteit. Even later kan de tegenstander Nathan werpen met Tai Otoshi en krijgt er Waza Ari voor. Hij slaagt erin het af te maken op de grond met Gesa Gatame en wint deze kamp met Ippon.

Nathan moet tevreden zijn met een tweede plaats.

Na de kampen was de uitreiking. De sfeer onder de deelnemers was alvast opperbest. Verbroederen, dansen en elkaar op de wang kussen waren er heel normaal onder de deelnemers.

Omstreeks 21u00 vertrok de groep om nog een hapje te gaan eten. Na zo’n dik half uur kwamen wij aan in een groot restaurant. Ondanks het late uur moesten wij aanschuiven om aan tafel te kunnen. Opnieuw had men niet gereserveerd. De gerechten waren voornamelijk klaargemaakt op de reuze grill. Wel was de bediening heel snel, en het eten lekker. Uiteraard kozen wij voor een lichte maaltijd. T-bone steak, grilled steak en shnitsel gingen er vlotjes in bij onze judoka’s. Wie wijn of bier wilde drinken bij het eten en meer dan 18 jaar was, macht dit bestellen van ons. Minderjarigen dronken water of frisdrank. Alcohol is in Mallorca verboden onder de 18 jaar. Omstreeks middernacht vertrok de groep huiswaarts. Paloma reed met de atleten naar huis, de wagen waar Erik en Mieke inzaten maakte eerst een omweg om twee personen af te zetten. Één van hen leefde letterlijk in the middle of nowhere. Een weg die precies was uitgekapt uit de rotsen. Meer putten dan baan waren ons deel. Na een shake-us trip was de persoon thuis en keerden wij om. Shake-us again …

Rond één uur ’s nachts waren wij eindelijk thuis, beiden doodop. Mieke ging slapen, el stupido schreef nog eerst dit artikel en plaatste het online … foto’s volgen als wij thuis zijn.