In samenwerking met de sportdienst werd er opnieuw een open sportnamiddag georganiseerd in sporthal ’t Veerleveld. De clubs met jeugdwerking werden uitgenodigd om mee te werken. Een twaalftal clubs deden mee. Jammer genoeg waren er enkele die dit initiatief niet steunden.

Naast de samenwerking met de plaatselijke clubs was er ook randanimatie voorzien.

De open sportnamiddag ging door van 13u30 tot 17u00.

Wie deelnam aan een activiteit kreeg een stempel op zijn of haar kaart. De sportdienst had tachtig kaarten voorzien en moest er nog eens zoveel bijmaken om iedereen te voorzien.

Net zoals bij de vorige editie deelden wij broederlijk de zaal met jiu jitsu en karate.

De budozaal genoot een ruime belangstelling van de deelnemers. Bijna constant werden er korte initiatielessen gegeven aan de deelnemers. Deze werden gegeven door enkele van onze zwarte banden en met assistentie van enkele leden.

Ondertussen kregen wij diverse vragen van ouders die meer inlichtingen wensten over de club en zijn werking. Om ons niet op te dringen aan de deelnemers werden er deze dag geen inschrijvingen gedaan, dit in tegenstelling tot enkele andere clubs die het argument van plaatsgebrek gebruikten om leden te werven …

Al bij al mogen we stellen dat het een geslaagde editie was met veel deelnemers en prima organisatie. Als we er leden uit werven zal later blijken uit de enquête onder de nieuwe leden.