Met deze nieuwe leerlijn wil de VJF tegemoetkomen aan de clubs om hen meer vrijheid te geven in de voorbereiding van hun judoka’s naar een volgende graad toe. De VJF is ervan overtuigd dat haar opgeleide trainers deze taak in eer en geweten zullen uitvoeren.

Deze leeftijdslimieten moeten gezien worden als uiterste minimumvoorwaarden. Zowel de kennis en maturiteit dienen steeds voorop te staan bij het uitreiken van een nieuwe graad. Minimale leeftijd en voorbereidingstijd voor het behalen van kyu- en dan-graden t.e.m5de dan.

Uiteraard zullen wij ons in onze club houden aan deze richtlijnen vanaf het komende examen. Tot onze spijt loopt de leerlijn slecht tot en met de graad van 5de dan. Voor hogere graden is er niet een vast stramien vastgelegd. Ons insziens ware het duidelijker (lees eerlijker) moest  er ook voor de hogere graden een vaste leerlijn zijn bepaald.

Momenteel is het de kandidaten hogere graden koffiedik kijken wanneer zij examen mogen doen…

image003
image004