Mike Vanderostyne nam op zaterdag 26 januari deel aan de 11de editie van de  Europmetropool Masters te Lille, Frankrijk. 780 judoka’s namen deel aan dit prestigieuze tornooi. Verdeeld over enkele leeftijdscategorieën en gewichten werden de deelnemers ingedeeld in hun reeksen. In deze wirwar van nationaliteiten was het wel even zoeken om elkaar terug te vinden.

De eerste ronde van Mike is tegen een Fransman. Mike wil met hem op de grond kampen en laat zich naar beneden gaan. De tegenstander loopt in de val en wil verder kampen op grond. Mike is echter een pak sterken en weet de tegenstander vast te houden met Ushiro Gesa Gatame. Er is even verwarring als de scheidsrechter matte geeft en erna Osae Komi aanduidt. Na een korte pauze laat de arbiter de kamp verder gaan en Mike kan rustig afwerken met houdgreep.

Mike komt in zijn tweede ronde opnieuw tegen een Fransman uit. Als hij zich laat buitenduwen bestraft de scheidsrechter hem met Shido. Even later kan hij de tegenstander werpen met Uki Waza en verder controleren in houdgreep. Voor de worp krijgt hij een welverdiende Waza Ari. Als Mike zijn tegenstander kan blijven controleren geeft de scheidsrechter hem er een tweede Waza Ari voor en Mike wint zijn eerste kamp met Ippon.

Derde ronde voor Mike en opnieuw tegen een Fransman. Deze maal iemand de behoorlijk blokt en Mike weinig kansen geeft. Een aanval Uki Waza kan geen punten opleveren voor Mike. Op grond lukt het ook geen van beiden om de overhand te behalen. Mike is de enige die aanvalt. Tomoe Nage is te weinig om punten te scoren en de combinatie naar Juji Gatame kan hij niet waarmaken. Even later kan Mike de tegenstander werpen met Seoi Nage maar ook nu krijgt hij er geen punten voor. Als hij even later opnieuw wil werpen met Uki Waza kan de tegenstander de aanval ontwijken. Een volgende aanval Tomoe Nage wil ook niet lukken omdat de tegenstander Mike gewoonweg blokt. Als beiden wat later opnieuw op de grond terechtkomen lukt het beiden weerom niet om de overhand te behalen. De scheidsrechter bestraft de tegenstander eindelijk wegens passiviteit. Mike krijgt nog het been van de tegenstander in zijn gezicht en de kamp moet even worden onderbroken voor verzorging. Mike kon tijdens de kamp Waza Ari scoren en wint zo zijn derde ronde.

Ook zijn vierde tegenstander komt uit Frankrijk. Mike trekt zijn tegenstander naar beneden en de scheidsrechter bestraft hem met Shido. Als hij even later Sode Tsurikomi Goshi wil inkomen lukt het niet om de tegenstander te werpen. Beiden geraken op de grond en de tegenstander verwurgd Mike op zijn kin. Beiden laten elkaar niet inkomen en na de wettige kamptijd is de score gelijk. Men stapt over naar Golden Score. Ondertussen hebben beiden al twee Shido’s staan. Mike valt aan maar de tegenstander duwt hem van zich af. De scheidsrechter ziet dit als een valse aanval en bestraft Mike met Hansoku Make. Mike moet naar de herkansingen.

Daar wil hij de tegenstander werpen met Tomoe Nage maar krijgt er geen punten voor. Als hij even later Uki Waza inkomt is het raak en Mike krijgt er meteen Waza Ari voor. Beiden geraken op de grond maar kunnen geen punten behalen. Een volgende aanval Uki Waza levert geen punten op voor Mike. De tegenstander wil Mike houden met Sankaku Gatame maar Mike laat zich niet vangen en kan zich bevrijden. Als de tegenstander Seoi Nage inkomt kan Mike ontwijken zodat er ook geen punten vallen. Mike wil nogmaals Uki Waza proberen en de tegenstander duwt Mike op de grond. Hij krijgt hiervoor Waza Ari. Een mislukte aanval Seoi Nage wordt beschouwd als valse aanval en Mike krijgt Shido. De kamp gaan nog even door en steeds is het Mike die aanvalt. Als hij tenslotte nogmaals wil werpen met Uki Waza, kan de tegenstander hem opnieuw in de mat duwen en Waza Ari behalen.

Mike verliest zijn kamp met Ippon en moet zich tevreden stellen met een zevende plaats. Helemaal niet slecht.