Zaterdag 26 november ging voor de derde maal de Open bekers van Gent door. Op dit internationale tornooi waren delegaties van Frankrijk, Nederland en Groot Brittannië aanwezig.

Het tornooi ging door volgens het Braziliaans systeem. Eerst kwamen alle judoka’s tegen elkaar uit in poules. De eerste twee van elke poule gingen door naar de reeksen. Daar kampte men in een systeem van rechtstreekse uitschakeling.

Negen van onze judoka’s schreven zich in.  Vijf van hen slaagden erin een medaille te bemachtigen. Rune Duquenne, Pauline Serie en Konstantijn Chantzos behaalden brons, Ginny Van Hecke en Robin Clément behaalden zilver.

De U15 mochten beginnen met de kampen.

Rune Duquenne mocht de spits afbijten in de categorie U15 tot 50 kg. Zijn tegenstander is groter dan hem en neemt Rune in de nek vast. Rune ziet kans om onder zijn kumikata te komen en links Harai Goshi in te komen. De tegenstander valt plat op de rug en Rune krijgt Ippon.

In zijn tweede kamp vallen beiden aan zonder echt te kunnen scoren. Als Rune opnieuw Harai Goshi inkomt krijgt hij er Yuko voor en neemt de tegenstander direct in houdgreep (Gesa Gatame). Rune kan de resterende tijd blijven controleren en krijgt zijn tweede Ippon.

Rune staat in zijn derde kamp en loopt mee met de tegenstander. Deze kan hem werpen met Seoi Nage en krijgt er Yuko voor. Als Rune hem wil werpen met Harai Goshi, kan de tegenstander hem counteren en krijgt er Waza Ari voor. Een Tomoe Nage levert geen score op maar even later loopt Rune opnieuw met de tegenstander mee en wordt opnieuw geworpen met Seoi Nage. Ippon voor de tegenstander dit maal.

Rune staat nu in de halve finale. Als de tegenstander Rune kan werpen levert hem dat Waza Ari op. Rune kan echter domineren op de grond en hem controleren met Gesa Gatame. Net voor het eindsignaal geraakt de tegenstander los. Geen Ippon maar Waza Ari voor Rune. Als de tegenstander even later Sasae Tsurikomi Ashi inkomt krijgt hij er Yuko voor. Rune staat licht achter maar kan niet meer inhalen. Na einde kamptijd wint de tegenstander op punten. Rune moet zich tevreden stellen met brons. Zeker niet slecht gedaan.

De tweede in lijn was Lucas Handekyn.Hij vocht in de categorie U15 tot 46 kg. Lucas komt zijn worpen niet echt door en kan niet scoren. De tegenstander blokt Lucas af en krijgt er driemaal een shido voor.  Als Lucas Harai Goshi inkomt kan de tegenstander hem counteren met Tani Otoshi en verdient Waza Ari. Lucas valt nog diverse malen aan maar kan de tegenstander niet vloeren. Na einde kamptijd verliest Lucas deze kamp met Waza Ari.

In zijn tweede kamp gaat Lucas naar de grond na een aanval O Soto Gari. Hij geraakt in houdgreep en kan zich niet meer losmaken.  Lucas moet zich ook hier gewonnen geven met Ippon.

De derde kamp van Lucas is meteen ook zijn snelste. De tegenstander komt Uchi Mata in, krijgt er geen score voor maar kan Lucas verder controleren met Gesa Gatame en krijgt Ippon. Jammer genoeg geen podiumplaats voor Lucas.

Ginny Van Hecke zit slechts met twee in haar categorie. In de hogere categorie zit slechts één judoka, en met goedkeuring van allen laat met de drie dames samen kampen (met behoud van medaille per categorie).

In haar eerste kamp geraakt Ginny snel in houdgreep en kan zich niet bevrijden. Ze verliest deze kamp met Ippon. Daar dit haar officiële tegenstander is, krijgt Ginny zilver in haar categorie.

Ginny kampt nu tegen de tegenstander van een zwaardere categorie. Deze komt O Soto Gari in en kan Ginny plat op de rug werpen. Ze krijgt Ippon voor deze worp.

Pauline Serie kampt haar eerste ronde. Telkens ze inkomt laat ze zich vallen en kan zo niet scoren. Als ze even later opnieuw aanvalt kan de tegenstander haar werpen met Tani Otoshi en verder controleren met Tate Shiho Gatame tot de vereiste Ippon tijd.

In haar tweede kamp komt Pauline van veel te ver in. Ze geraakt in houdgreep en de tegenstander kan haar met Tate Shiho Gatame houden tot de scheidsrechter ippon geeft.

Pauline staat in haar derde kamp en win de tegenstander werpen met O Soto Gari. Deze kan haar echter counteren en krijgt er Ippon voor. Pauline moet zich met brons tevreden stellen.

Alexander Chantzos is onze laatste judoka in de U15. In zijn eerste kamp geraakt hij al snel in houdgreep en kan zich nipt niet bevrijden. De tegenstander krijgt er Ippon voor.

In zijn tweede kamp komt Alexander Uchi Mata in. De tegenstander kan hem overnemen en krijgt er Waza Ari voor. Als Alexander even later wil werpen met O Soto Gari, kan de tegenstander hem overnemen en scoort Ippon. Jammer genoeg geen medaille voor Alexander.

Na de U15 was het aan de beurt van de U18.
Thomas Baete (U18 tot 60 kg) komt als eerste aan de beurt. Beiden tasten elkaar af zonder echt te kunnen scoren. Als de tegenstander Harai Goshi inkomt, kan hij Thomas werpen en krijgt er Waza Ari voor. Hij kan Thomas even houden, maar moet dan de controle lossen. Thomas komt Uchi Mata in maar te tegenstander kan hem omver duwen en krijgt Yuko.  Even later komt Thomas Tomoe Nage in en dat leverde hem een Yuko op. Als hij even later de tegenstander kan werpen met O Uchi Gari krijgt hij er geen score voor. Na einde kamptijd verliest Thomas deze kamp op punten.

In zijn tweede kamp kan de tegenstander Thomas redelijk snel vloeren met O Soto Gari en krijgt er Ippon voor.

Thomas staat in zijn derde kamp. De tegenstander komt Seoi Nage in en krijgt er Yuko voor. Beiden gaan naar de grond en Thomas wil hem klemmen met Juji Gatame maar kan de klem niet aanzetten. Een volgende aanval van Thomas levert hem geen punten op. Ook een aanval met Soto Makikomi kan geen puntenwinst geven aan Thomas.  Als beiden op de grond geraken doet de tegenstander een verboden handeling. Hij met beide kneukels in de kaak van Thomas. De scheidsrechters zien de actie en de tegenstander verliest de kamp door uitsluiting (Hansoku Make) Thomas wint met Ippon.

Daar een andere van onze judoka’s aan het werk was, heeft Erik de vierde kamp van Thomas niet gezien.

Robin Van Hecke is aan de beurt en kampt in de categorie U18 tot 73 kg. Hij valt aan met Uchi Mata. Hij staat echter te ver van de tegenstander en kan deze niet werpen. Als de tegenstander Seoi Nage inkomt krijgt hij er Waza Ari voor. Even later komt Robin nogmaals Uchi Mata in en de tegenstander duwt hem omver (Tani Otoshi?). hij krijgt er wel een tweede Waza Ari voor en Robin verliest deze kamp met Ippon.

In zijn tweede kamp komt Robin opnieuw Uchi Mata in maar kan niet scoren. Als hij Harai Goshi inkomt kan de tegenstander overnemen met Tani Otoshi en krijgt Waza Ari. Hij wil Robin werpen met O Soto Gari maar Robin slaagt erin achteruit te stappen en de worp over te nemen met Uki Otoshi. Een welverdiende dikke Ippon voor Robin.

Robin staat in zijn derde kamp. Als hij Uchi Mata inkomt krijgt hij geen punten en de tegenstander kan hem overnemen op grond. Met Gesa Gatame kan hij Robin de resterende kamptijd controleren en krijgt er Ippon voor. Jammer genoeg ook geen medaille voor Robin.

Konstantijn Chantzos is onze derde judoka in de U18. Hij kampt in de categorie tot 90 kg. Hij wil de tegenstander werpen met Uchi Mata maar deze kan overnemen met Tani Otoshi en krijgt er Yuko voor. Als hij even later Harai Goshi inkomt, kan hij Konstantijn werpen en krijgt Ippon.

In zijn tweede kamp wil Konstantijn de tegenstander werpen met Soto Makikomi. Net niet genoeg om er punten voor te krijgen. Ook zijn aanval met Uchi Mata levert hem geen punten op. Als hij even later opnieuw Uchi Mata inkomt, kan de tegenstander hem overnemen met Uchi Mata Sukashi en krijgt er Waza Ari voor. Even later kan hij Konstantijn werpen met Soto Makikomi en Ippon behalen. Daar Konstantijn in een poule van drie zat moet hij zich tevreden stellen met een bronzen medaille. Heel goed gewerkt in deze zware categorie.

Onze laatste judoka is Robin Clément. Hij zit in de categorie U18 tot 81 kg. Hij zit in een Poule met Jef D’hont uit Gent-Drongen. Beide judoka’s kennen elkaar door en door en kampen in best of tree. Na een aftastende kamp slaagt Jef erin om Robin te dwingen tot overgave met Juji Gatame.

In zijn tweede kamp kan Robin werpen met Ko Uchi Gari maar krijgt er geen punten voor. Na een aanval met Seoi Nage geraken beiden op de grond maar kunnen niet scoren. Ook een tweede aanval met Seoi Nage levert geen punten op voor Robin. De tegenstander kan niet echt inkomen en krijgt er Shido voor. Als ze nogmaals op de grond terechtkomen kan de tegenstander Robin nogmaals dwingen tot overgave door middel van Juji Gatame. Robin moet zich tevreden stellen met zilver.

Erik was bijzonder tevreden over de prestaties. Iedereen is er volop voor gegaan. Voor elke kamp werd hard maar sportief gevochten. Natuurlijk kan niet iedereen een medaille behalen, andere judoka’s trainen ook. Als voorbereiding voor de komende Provinciale Kampioenschappen is dit zeker veelbelovend.