Tijdens de week van 24-28 augustus ging de sportkriebelweek van de gemeente door. Op woensdag 26 augustus stond judo op het programma. Erik ontfermde zich over deze initiatielessen. In totaal waren er vier groepen (ingedeeld volgens leeftijd) die elk een uur judoles kregen. Diverse gezichten kenden we nog van vorige sportkampen of van de vorige sportkriebelweek. De lessen werden heel rustig opgebouwd, met vooral grondwerk. Enkele groepen kregen ook rechtstaande techniek. Opnieuw viel het op dat de meisjes door de band sneller de technieken begrepen dan de jongens. Na enkele technieken was er in elke groep ook tijd voor randori. Om het niet te saai te maken, wisselden de randori’s heel snel. Ook werden enkele spelvormen gegeven.

Na afloop bleken de meeste kinderen erg tevreden te zijn over deze judo initiaties, slechts enkelen vonden het maar niets. Enkele kinderen hadden ook een aanleg om verder te gaan met de sport. Of ze dit ook effectief zullen doen is momenteel nog de vraag.