School ‘De Wegwijzer’ uit Zaffelare wilde judo aanbieden aan zijn leerlingen op de sportdagen. Svea nam deze lessen voor haar rekening en kon twee dagen judo geven aan een groot aantal leerlingen van de school.
Op maandag 29 mei hadden de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar van de vrije basisschool De Wegwijzer hun sportdag. Tijdens deze sportdag konden zij onder andere ook eventjes (40 à 45 minuten) kennis maken met judo. Aangezien de tijd beperkt was, kon er maar een klein deel techniek worden gegeven enwerd er gekozen om enkele grondtechnieken aan te leren. Daar waar de leerlingen in het begin wat schroom hadden, maakte dit snel plaats voor enthousiasme. Iedereen had al snel de ‘auto’ houdgreep (gesa gatame) onder de knie.
Daarna leerden ze nog enkele omkeertechnieken. Tot slot probeerden ze elkaar in houdgreep te krijgen tijden een randori.
Op maandag 19 juni waren het 4de, 5de en 6de laarjaar aan de beurt. Ook zij kregen enkele grondtechnieken te zien. Deze leerlingen waren al iets ouder dan de vorige groep, en Svea kon de technieken dan ook wat verder uitbouwen. Ook tijdens deze les blees ze zich beperken tot het grondwerk.
De leerlingen namen vol enthousiasme deel aan deze initiatie. Na de lessen hadden wij nog gezorgd voor een klein aandenken voor de deelnemers. Iedereen die de judoinitiatie volgde kreeg een armbandje ‘glow in the dark’ met het websiteadres van de club.
Hopelijk kunnen we enkelen van hen het volgende seizoen verwelkomen in de club.