Als laatste training voor de herfstvakantie, en vlak voor Halloween werd er voor de leden van de eerste en tweede groep een heuse Halloween training ingelast. Aan het aantal aanwezigen was te merken dat de herfstvakantie begonnen was. Ongeveer de helft van de normale bezetting was aanwezig op deze training.

Svea en Nathan namen de leiding over de training van de eerste groep  voor zich, Svea en Ginny deden samen de tweede groep.

Omstreeks 17u30 begon Svea om alles in gereedheid te brengen. De nodige attributen werden klaargelegd, de aangepaste muziek werd klaargezet en de maskers konden op.  Tegen 18u00 was alles klaar en kon de les beginnen.

Daar het de laatste les was werden heel wat spelletjes ingelast. Ogenschijnlijk leek het een rustige les, maar toch stonden onze leden niet vaak stil. De inspanningen die werden geleverd leken, mede door de Halloween attributen, minder zwaar dan in normale omstandigheden. Met enkele gedoofde lichten werd het donkerder in de zaal. De Halloween sfeer kwam nog beter tot uiting.

Dat de groep enthousiast was is duidelijk te zien op de genomen foto’s.

Groep twee kreeg bijna dezelfde training als de eerste groep, zij het dat de intentie wat hoger lag. Ook nu namen alle aanwezigen enthousiast deel aan de oefeningen en de spelvormen die speciaal voor deze dag ‘’verhalloweend’ waren. Daar het ondertussen al een uur later was dan bij de eerste groep konden de Randori’s doorgaan in het duister. De laatste groep is dit ondertussen gewoon maar voor de leden van de tweede groep was het wel even wennen. Toch zagen de meesten er snel de lol van in. Het is een andere manier van kampen, waarbij men minder moet rekenen op de ogen en de tegenstander meer moet aanvoelen.

Na beide lessen merkten we dat iedereen welgemutst de mat verliet. Voor ons een teken dat het een geslaagde training was. Of zou het komen doordat men een week van ons verlost was?

Na de lessen zorgde Svea nog voor wat snoep zodat iedereen de vakantie goed kon aanvangen.