Net zoals elk jaar namen wij ook dit jaar deel aan de sportkriebelweek van 26-30 augustus 2013. Op woensdag 28 augustus gaven wij een ganse dag initiatieles aan kinderen van 6 tot 10 jaar. Deze waren onderverdeeld in vier groepen van telkens zo’n 16 à 18 kinderen. Elke groep kreeg één uur les van Erik. Daar de meesten niet konden vallen en Erik geen zin had om gekwetsten af te voeren (?) hield hij het bij de grondtechnieken. Houdgrepen, aanvalsvormen en verdedigingen… het kwam allemaal aan bod.
Uiteraard konden ook diverse spelvormen niet ontbreken. Het eeuwenoude koord trekken en de judo-vorm van tikkertje passeerden de revue. Zowel jongens als meisjes konden zich ten volle uitleven tijdens de les. Erik kon natuurlijk ook zijn gebruikelijke plagerijen niet achterwege laten. Wat zou een les van Erik zijn zonder flauwe moppen?
Meteen werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat reclame te maken voor onze sport. Hier en daar merkten wij wel wat talent, en deze kinderen werden dan ook persoonlijk aangesproken.