Voor dit prestigieuze tornooi wisten twee van onze leden een uitnodiging te bekomen van de Vlaamse Judofederatie. Robin Clément en Victor Tuytte selecteerden zich en mochten deelnemen. Victor kon jammer genoeg niet deelnemen wegens een blessure aan de voet. Robin Clément was wel van de partij. Op dit tornooi waren deelnemers uit dertien landen aanwezig.

Er werd gewerkt in reeksen met voorrondes.

Robin valt in zijn eerste kamp voldoende aan. Diverse keren komt hij Soto Makikomi in, maar kan niet scoren. Als de tegenstander met gekruiste Kumikata Robin op de rug neemt, ziet Robin de kans om Harai Goshi in te komen en Ippon te scoren.

In zijn tweede kamp van de voorrondes komt Robin uit tegen een Brit. Robin valt aan maar kan niet scoren. Ook met Soto Makikomi kan Robin niet scoren op de Brit. Als Robin inkomt ziet zijn tegenstander de kans om over te nemen met Sasai Tsurikomi Ashi en krijgt er een Waza Ari voor. Even later raken beiden op grond, ze komen recht en de tegenstander kan Robin werpen met O Uchi Gari, wat hem een yuko oplevert. Als Robin tenslotte kan werpen met Soto Makikomi krijgt hij zijn verdiende score niet omdat het zogezegd net na het eindsignaal was. Als coach Erik naar de tafel gaat om uitleg te vragen, blijft men bij de beslissing dat het na het eindsignaal was. Moest het binnen de tijd zijn geweest, was de score Waza Ari en veranderde dit niets aan de kamp (zo heeft men natuurlijk altijd gelijk).

In zijn derde kamp krijgt Robin een Nederlander als tegenstander. Beiden raken niet echt door elkaars verdediging en kunnen niet scoren. Als de Nederlander Harai Goshi links inkomt krijgt hij er Waza Ari voor. Robin komt nog diverse malen in, maar kan geen punten bekomen.

Robin wordt naar de herkansingen verwezen. Daar zou hij moeten uitkomen naar de Brit van de voorrondes. Daar hij reeds een kamp van hem verloor, krijgt de brit de derde plaats toegewezen zonder opnieuw tegen Robin te moeten kampen.

Jammer genoeg kon Robin geen medaille bekomen. Dit erg zware tornooi was zeker een goede leerschool voor hem. Hij mag zich zeker geen verwijten maken, toch een dikke proficiat.