Na enkele maanden op non-actief kon woensdag de eerste training doorgaan. De nodige afstand werd in acht genomen, ontsmetting was voldoende voorhanden en de toestemming van gemeente en politie was in orde. Daar gewone trainingen niet kunnen doorgaan werd gekozen voor een kracht- en stabilisatie training.

Nathan nam de taak op zich om de oefeningen in goede banen te leiden, Svea fungeerde als corona verantwoordelijke en zorgde ervoor dat alle maatregelen in acht werden genomen. Wie wilde deelnemen moest op voorhand inschrijven zodat het maximum van 20 deelnemers niet kon worden overschreden. 14 deelnemers kwamen opdagen om een uurtje af te zien in de avondzon.

Regelmatig werden de handen en attributen ontsmet om besmetting door het virus tegen te gaan.

Daar de judozaal niet voor handen was werd er gekozen om de training te laten doorgaan op het grasveld naast de sporthal.

Na een degelijke opwarming werden de oefeningen alsmaar lastiger. Nathan had voor springkoorden, rekkers, kettlebells en knijpers gezorgd om de deelnemers te laten afzien.

We van plan om meerdere van dergelijke trainingen te laten doorgaan.  Komende week is er voor de jongeren ook een teddybeertraining. In plaats van te oefenen met een partner brengen de jongeren dan een teddybeer mee die als partner kan fungeren. Het maximaal aantal deelnemers is 20, inclusief de lesgever. Wie wil deelnemen kan zich op deze lijst zetten. Personen die niet op de lijst staan zullen niet worden toegelaten.

Ook zijn er plannen om met de reguliere trainingen te beginnen vanaf de regering dit zal toestaan.