Vrijdag 12 februari was de laatste training voor de krokusvakantie. Traditioneel wordt er ook carnaval gevierd in deze periode. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om een carnaval training in te lassen. Onze jongste leden konden verkleed naar de training komen en kregen aangepaste les van Svea en Erik.

De opwarming en de spelvormen tussendoor gingen allemaal in het ‘carnaval’ thema door, wat dan weer voor een uitgelaten sfeer zorgde bij de deelnemers. De trainingsoefeningen echter waren opnieuw van behoorlijk niveau.

Wegens de huidige corona maatregelen konden maar een beperkt aantal leden deelnemen.

Na afloop kregen de deelnemers een zakje snoep aangeboden, iets wat bij iedereen in goede aarde viel.