Op zaterdag 19 november namen wij deel aan de Bekers van Oud Turnhout. Vier van onze leden schreven zich in voor dit prestigieuze tornooi.
Svea nam de coaching voor haar rekening.

Viktor Tuytte (U15 -60 kg) mocht als eerste aantreden. De tegenstander slaagt er na 4 seconden in om ippon te scoren. Daar alles heel snel ging, was er nauwelijks tijd om nota’s te maken.

Robin van Hecke (U15 -66 kg) moet bijna gelijktijdig met Viktor kampen. Hij prbeert uchi mata maar stond met zijn linker been buiten in plaats van binnen. Hij werd over genomen met uchi mata sukashi en verliest met ippon.

Robin kan ook in zijn tweede kamp niet echt scoren. Hij valt voldoende aan maar telkens op het verkeerde moment (dus als zijn tegentander de verkeerde kant uitgaat). Na een mislukte aanval wordt hij over genomen en krijgt waza ari tegen. Enige tijd later kan de tegenstander het afmaken met koshi guruma en de ippon opstrijken.
Robin Clément (U15 -66kg) heeft een moeilijke tegenstander in zijn eerste kamp. De stand gaat gelijk op en beiden bekomen waza ari. Robin stapt met een voet buiten en krijgt er een shido voor van de scheidsrechter. Enige tijd later kan hij zijn tegenstander toch werpen met seoi nage en ippon behalen.

In zijn tweede kamp heeft hij het ook niet makkelijk. Geen van beide kampers kan soren zodat, na de officiële kamptijd, de golden score wordt toegepast. Robin probeert ippon seoi nage links en kan zo de tegenstander werpen. Hij krijgt hiervoor yuko en wint deze kamp.

Zij derder kamp valt ook niet mee. Robin valt goed aan, maar laat toch een opening voor de tegenstander. Deze kan Robin werpen met tomoe nage en hem verder in houdgreep nemen. Robin geraakt er bijna uit, maar de tegenstander slaagt erin de volle osaekomi tijd te houden en behaald ippon. Robin vliegt naar de herkansingen.

In zijn eerste herkansingskamp slaagt Robin erin om de worp van de tegenstander over te nemen en hem nadien vast te houden in houdgreep tot de ippon binnen is. In zijn tweede kamp valt Robin ook aan met tomoe nage. Na een poging slaagt hij erin om de tegenstander verder te controleren en ippon te behalen.

De finale kamp voor brons valt Robin van te ver aan. Hij geraakt in houdgreep (sankaku gatame) en slaagt er niet in zich te bevrijden. Een welverdiende 5de plaats voor Robin maar jammer genoeg geen medaille.

Elias Smeulders (U15 -66kg) slaagt er in zijn eerste kamp heel snel in de tegenstander te gooien met tomoe nage. Hij krijgt er een ippon voor en mag door naar de volgende ronde. Ook zijn tweede kamp gooit hij de tegenstander met tomoe nage en krijgt er ippon voor.

Elias merkt dat zijn tomoe nage vruchten afwerpt en ook in zijn derde kamp valt hij aan met deze worp. Hij moet deze driemaal inkomen alvorens de ippon te behalen (eerste maal yuko, tweede maal waza ari). Elias mag naar de halve finale.
Daar lukt tomoe nage niet, maar Elias slaagt erin zijn tegenstander over te nemen en vast te houden op grond tot de vereiste ippon tijd.

In de finale was Elias onder de indruk van zijn tegenstander. Hij valt niet volledig aan en de tegenstander kan hem gooien met harai goshi, wat ippon opbrengt. Een welverdiende tweede plaats voor Elias.

Resultaten van dit tornooi:

  • 2de plaats: Smeulders Elias
  • 5de plaaats: Clément Robin