In een vorig artikel hadden wij het reeds over de vernieuwde wedstrijdregels voor judoka’s. In deze tekst stonden echter fouten die nadien nog door de IJF zijn weggewerkt. Hieronder kunt u de bijgewerkte versie lezen.

Op de algemene vergadering van het Oost Vlaams comité werden deze wedstrijdregels nogmaals uit de doeken gedaan door Heather Loontjes. De video van deze uiteenzetting is hier te bekijken. Wie de aanpassingen wil lezen kan die hieronder doen.

De Internationale Judo Federatie heeft aan de nieuwe regelgeving gewerkt. Deze zal van toepassing zijn voor de volgende Olympische cyclus. Het doel is de regels van het judo te promoten en ze duidelijker te maken, alsook ze te vereenvoudigen. De bedoeling van deze regels is voorrang te geven aan de aanval en aan het bekomen van IPPON. De nieuwe scheidsrechterregels met deze aanpassingen zullen zo vlug mogelijk uitgestuurd worden.

Ter informatie, een voorstel om een team event te organiseren gedurende de Olympische Spelen, zal ook naar het IOC gestuurd worden. Dit event zal een gemengd team zijn, met 3 vrouwen (-57, -70, +70) en 3 mannen (-73, -90, +90).

De teams zullen samengesteld worden door atleten die zich gekwalificeerd hebben voor de individuele wedstrijden.

Wat betreft de arbitrageregels, zal een test periode op internationaal niveau aanvangen in januari 2017 gedurende de eerste “Continental Open” in Afrika en zal eindigen na het Wereldkampioenschap in Budapest van 28 augustus tot 3 september 2017.

Zoals in 2012, volgend op de Spelen in Londen, heeft de internationale Judo Federatie de laatste 4 jaren zeer zorgvuldig geanalyseerd, zowel vanuit een organisatorisch perspectief, als vanuit een technisch standpunt.

De laatste 4 jaren is judo heel erg positief geëvolueerd. Het succes van de 2016 Spelen in Rio is hiervan een tastbaar bewijs. De laatste jaren zijn de technische vaardigheden van de atleten sterk verbeterd, bijvoorbeeld, het aantal technische scores in de wedstrijden is sterk verhoogd. Deze was meer dan 80% in bepaalde gewichtscategorieën bij het laatste Wereldkampioenschap in Astana, Kazakhstan in augustus 2015.

Deze analyse, die werd uitgevoerd onder de supervisie van de IJF Executive Comité, toonde aan dat een uitgebreide groep van experten en media vertegenwoordigers betrokken bij het judo beweging, verschillende veranderingen en verbeteringen aangebracht hebben aan de regels, die meer transparantie en een groter dynamisme aan het judo zullen bezorgen. De nieuwe regels werden uitgewerkt, voortgaande op de voorstellen van de Nationale Federaties en de 20 directeuren van de IJF Coördinatie Comité, die later geanalyseerd werden door de groep experten van het IJF en het Executive Comité technische departementen. De keuzes die gemaakt werden zijn het resultaat van een wijd gedeelde en democratische consensus. Zij beschouwen de fundamentele waarden van judo, en zijn morele code, terwijl ze ook verzekeren dat onze sport, die een “levend organisme” is, zich kan aanpassen aan de moderne wereld en een toenemend groot aantal toeschouwers.

De aangepaste regels zijn voorgesteld op het scheidsrechter en coaching seminarie, in januari te Baku, Azerbeidzjan. Judoka’s, coachen, fans en de media kunnen het seminarie integraal opnieuw bekijken op het IJF YouTube kanaal op www.youtube.com/judo.

Elk punt van de nieuwe regelgeving is in detail en op een praktische manier uitgelegd geweest aan de scheidsrechters, coachen, en vertegenwoordigers van de Nationale Federatie en Continentale associaties. Een test periode is ingevoerd. Gedurende deze tijd kunnen de nieuwe regels, zo nodig, verbeterd worden. Dit proces zal onze judo gemeenschap toelaten de volgende Olympische kwalificatie cyclus met goed geïntegreerde regels te starten. Volgend op het Wereld Kampioenschap in Budapest, zal er een vergadering plaats vinden die de regels zal valideren die zullen gebruikt worden tijdens de volgende Olympische kwalificatie periode.

Hieronder is een samenvatting van de nieuwe/herziene regels :

 

Duur van de wedstrijd:

 • Mannen en vrouwen vier (4) minuten. Respect voor gelijkheid zoals gewenst door het IOC en een zelfde tijd voor het Olympisch gemengd team event.

 

Evaluatie van de punten:

 • Er zal nu enkel Ippon en Waza-ari zijn.
 • De waarde van Waza-ari bevat deze die vroeger als Yuko gegeven werd.
 • De Waza-Ari tellen niet op. Twee Waza-ari zijn niet langer gelijk aan het equivalent van één Ippon.
 • Immobilisaties (Osae Komi) : Waza-ari 10 seconden, Ippon 20 seconden.

 

Technische Score:

 • In normale tijd, kan een wedstrijd enkel gewonnen worden door een technische score van scores (Waza-Ari of Ippon)
 • Straf of straffen zal of zullen niet beslissen wie de winnaar is, behalve voor Hansoku Make (direct of accumulatief).

 

Golden Score:

 • In het geval er geen score is, of de scores gelijk zijn, zal de wedstrijd verdergaan in Golden Score.
 • Eender welke score en/of penalty’s van de regelmatige tijd zal op het scorebord blijven.
 • De beslissing in de Golden Score is gemaakt door het verschil van scores of Shido.

 

Straffen:

 • Er zijn nu drie Shido, in plaats van vroeger vier.
 • De derde Shido wordt nu Hansoku Make.
 • Om de arbitrage en het begrip van bepaalde acties om de judogi te grijpen (Kumi Kata) te vereenvoudigen, zullen de onorthodoxe Kumi Kata niet meer bestraft worden zolang Tori er een directe aanval mee voorbereid. Men spreekt hierover: “pistol grip”, “pocket grip”, “belt grip”, “one side grip” en “belt grip”.
 • Vingers in de mouw van de tegenstrever blijft bestraft met Shido.
 • De hervorming van de Kumi Kata moeten de atleten meer mogelijkheden geven om een goeie aanval in te zetten. Het belangrijkste doel is om meer technieken en meer scores te zien. Het gebruik van onorthodoxe grepen moet op een positieve manier gebruikt worden. De scheidsrechter moet progressie zien in de voorbereiding en een aanval op het einde ervan. Negatief judo wordt nog altijd bestraft !
 • Herkennen van de moeilijkheid om een werp-actie voor te bereiden, is de tijd tussen een fundamentele Kumi Kata en een aanval verlengd tot 45 seconden.
 • Het grijpen naar de benen of de broek, opzettelijk of onopzettelijk, zal worden bestraft eerst door Shido en dan door Hansoku Make.

 

Veiligheid:

 • Het comité onderzocht de regels betreffende veiligheid om te verzekeren dat judokas zo weinig mogelijk trauma oplopen. Indien Uke probeert te vermijden om op de rug te landen door enig welke beweging die gevaarlijk is voor het hoofd, hals of ruggengraat, zullen deze bestraft worden met Hansoku Make.
  • De deelnemer verliest deze wedstrijd, maar kan verder gaan in de competitie.
 • Teneinde geen slecht voorbeeld te geven aan jonge judokas, is het landen op beide ellebogen geldig en wordt beoordeeld met een waza-ari. Landen op enkel één elleboog is niet geldig en kan niet gelden voor de evaluatie.
 • Anti judo zal onmiddellijk bestraft worden als een actie tegen de geest van judo. Met Hansoku Make

 

Worp en tegenaanval:

 • Wanneer een overname te laat wordt ingezet, krijgt de judoka die eerst valt de score tegen.
 • Als een score kan gegeven worden, zal het toegewezen worden :
  • In het geval dat de twee atleten samen landen, zal geen score gegeven worden.
  • Indien een actie geleid wordt door Uke na de landing, zal deze actie niet geteld worden.
  • Eender welke actie na landing, zal beschouwd worden als een Ne-Waza.

 

Judogi:

 • Voor een betere efficiëntie en voor een goede grip te hebben, is het nodig dat de judogi goed past in de gordel, met de gordel goed aangetrokken. Om zich hiervan te verzekeren moet de tegenstrever zijn judogi en gordel vlug goed aanspannen tussen Matte en Hajime, aangekondigd door de scheidsrechter.