Onze club werd gevraagd om twee dagen sportkamp te geven in augustus. Wegens verplichtingen op het werk nam Ewout de eerste dag over van Erik. Van deze dag is geen verslag en zijn er geen foto’s genomen. Erik nam de tweede dag voor zijn rekening.

Woensdag 29 augustus kregen vier groepen jongeren les van Erik.

De 8 jarigen kregen de eerste les, gevolgd door een eerste groep 10-12 jarigen. Na de middag kwamen nogmaals twee groepen langs, de tweede groep 10-12 jarigen en als afsluiter de 9 jarigen.

Vele deelnemers kenden Erik nog van vroeger en wisten dat sportief meedoen de beste manier is om een leuke les te krijgen. Erik mocht dan ook niet klagen van de inzet van deze jongeren.

De lessen werden speels opgevat maar bevatten toch elementen van techniek, fysiek en discipline.

Opwarming is bij Erik opwarming. Via spelvormen kregen de jongeren het binnen de kortste keren snel warm. Langer dan 5 à 10 minuten duurden deze opwarmingen niet. De lessen begonnen met een eenvoudige techniek, meestal grondwerk, en enkele vaniante vormen van deze beweging. Soms gaf Erik ook een manier om tot deze beweging te komen. Bij de houdgrepen kwam bijvoorbeeld een aanval of een verdediging  aan bod. Eens iedereen (of toch de overgrote meerderheid van de deelnemers) de technieken beheersten kon het eigenlijke werk beginnen: de Randori. Randori zijn korte oefenkampen waarbij de deelnemers zichzelf kunnen testen op judo vlak.

Om het wat aantrekkelijker te maken maakte Erik gebruik van de Randori timer en muziek. Iets wat erg in de smaak viel van deze jongeren.

Net zoals vorige jaren merkte Erik dat er behoorlijk wat getalenteerde jongeren onder de deelnemers zaten. Hopelijk mogen wij hen verwelkomen tijdens de trainingen.

Natuurlijk werden ook foto’s genomen van de activiteiten. Wegens de nieuwe (en idiote) GDPR wetgeving mogen mensen niet meer herkenbaar zijn of foto’s, tenzij zij hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming geven. Daar het om minderjarigen gaat moeten wij dus de toestemming krijgen van hun wettelijke vertegenwoordiger. Op voorhand kunnen wij deze toestemming niet vragen omdat wij niet weten over welke jongeren dit gaat. En ten slotte mag de sportdienst de namen en adressen niet geven aan ons om deze toestemming te vragen ….

Om dan toch in orde te zijn met deze wetgeving werden alle gezichten onherkenbaar gemaakt.