Inschrijven trainingen groep 3

Wegens Covid-19 maatregelen is registratie voor de trainig verplicht.
Er mogen maximum 20 leden + trainer op de mat aanwezig zijn.

Wie wenst deel te nemen kan zich registreren op de gewenste datum op onze kalender. De deelnemerslijst zal op dezelfde plaats verschijnen.

Enkel geregistreerde leden kunnen aan de training deelnemen.

Alvorens de mat te betreden is het scannen van de vergunning verplicht.

Personen die zich registreerden en toch niet kunnen deelnemen schrijven zich uit (judolochristi@gmail.com) om plaats te maken voor anderen. Wie zich niet uitschreef en toch niet komt opdagen komt bij een volgende training helemaal onderaan de lijst.

De Covid-19 afspraken kun je hier downloaden.

Wij rekenen op uw begrip in deze ongewone situatie.

Heropstart trainingen – update 28 augustus

Judo is een contactsport heeft daardoor een hoger risico op besmetting dan niet-contactsporten. Daarom neemt Judoclub Hokkaido Lochristi onderstaande preventieve maatregelen. Op deze manier proberen wij om op een veilige manier onze sportactiviteit terug op te starten.

De lessen zullen hervatten vanaf 2 september, op de gebruikelijke dagen en tijdstippen. Wij vragen onze leden en hun ouders kennis te nemen van onderstaande maatregelen en deze strikt op te volgen.

Wanneer een lid of iemand binnen de bubbel van het lid positief test voor COVID-19 en de judoka binnen de twee weken voorafgaand aan de positieve test heeft deelgenomen aan een training, dan dient dit onmiddellijk
gemeld te worden aan onze COVID-contactpersoon (Erik Van Isacker 0494 98 66 31 of info@judo-lochristi.be).

De richtlijnen verschillen per leeftijdsgroep (- en + 12 jarigen).
Hieronder kun je deze afspraken per leeftijdsgroep downloaden.

Afspraken leden -12 jaar
Afspraken leden +12 jaar

Vanaf september mogen personen die op sportkampen, jeugdkampen, … stonden terug meetrainen, de wachtperiode van 14 dagen vervalt vanaf 1 september.

Er mag echter nog altijd niet in twee (contactsport-) clubs worden getraind.

Grondige reiniging budozaal

Na drie jaar gebruik werd het tijd om de budozaal eens grondig te reinigen.
We deden een oproep aan onze leden en ouders om een handje te komen meehelpen om deze klus te klaren. In totaal kwamen 9 personen helpen.

Om de reglementering na te leven maar ook om het stof niet te veel in te ademen deed iedereen een mondmasker op. We moeten er in alle eerlijkheid aan toevoegen dat sommigen er beter uitzien met dan zonder mondmasker.

Om alles vlotjes te laten verlopen werd het werk verdeeld. Een groep verwijderde en plaatste de matten terug, een tweede groep reinigde de onderkant van de matten en een derde groep ging met stofzuigers aan de slag. Zowel de matten als de ondervloer zouden wij grondig aanpakken.

Al nadat wij de eerste mat verplaatsten zag iedereen dat dit geen overbodige luxe was. Naarmate wij meer naar het midden van de zaal kwamen vonden we meer en meer stof. Hoeveel stof er in totaal afkwam weten wij niet, maar het was veel … erg veel.

Na het leggen van de matten gingen we er ook nog even met een dweil en desinfectiemiddel over.
Als final touch werden de matten nadien bespoten met Q-Viva om alle overgebleven organismen te doden. Na amper een uurtje werken was alles proper en lagen de matten terug op hun plaats.

Wij zijn weer klaar voor een nieuw seizoen.

Oprechte dank aan alle personen die met ons meehielpen.

Dat opkuisen niet saai hoeft te zijn kunnen de deelnemers beamen. Er werd behoorlijk wat gelachten tijden de werkzaamheden.

Sportkriebelweek augustus 2020

Ondanks de corona crisis gingen de sportkampen toch door. De lesgevers moesten een mondmasker dragen om besmetting te vermijden en de deelnemers werden ingedeeld in kleur bubbels.

Erik en Svea namen opnieuw de taak op zich om judo initiatie te geven aan de deelnemers van de sportkriebelweek. We kregen enkele groepen van zo’n 16 à 18 jongeren per keer. In totaal kwamen er ongeveer honderd jongeren proeven van de judosport.

Zowel Svea als Erik opteerden om enkel rechtstaande werk te geven om het fysieke contact tussen de deelnemers zo beperkt mogelijk te houden.
Meteen was het ook het moment om de technieken aan te leren met onze nieuwe educatieve judomatten. Beiden merkten dat het heel snel ging om via deze matten een techniek aan te leren aan nieuwelingen. Maar ook de deelnemers vonden het heel tof om met deze matjes de judotechnieken aan te leren.

Na het aanleren van enkele technieken werd het tijd om deze even in de praktijk te oefenen. We lasten enkele korte randori’s in waarbij de jongeren zich naar hartenlust konden uitleven.

Nadien kregen wij goeden commentaren op de lessen en gelukkige gezichten van deelnemers te zien.

Wegens privacy redenen zijn de deelnemers op de foto’s onherkenbaar gemaakt.

Richtlijnen VJF inzake corona

Naar aanleiding van de aangepaste adviezen van de Nationale Veiligheidsraad, van Sport Vlaanderen en lokale overheden, past ook de Vlaamse judofederatie haar adviezen en richtlijnen aan.

 1. Algemeen

  De richtlijnen, beperkingen of verbodsbepalingen die opgelegd worden door de bestuurlijke autoriteiten dienen te allen tijde gevolgd te worden en primeren altijd boven eventuele nog niet aangepaste richtlijnen en adviezen van de VJF.

  Daarbinnen bepalen wij voor de Vlaamse Judofederatie eventueel nog bijkomende richtlijnen of adviezen. Richtlijnen dienen gevolgd en toegepast te worden, adviezen zijn ter ondersteuning van eventuele beslissingen op clubniveau.

  Teneinde het voor clubs en judoka’s overzichtelijk te houden, vindt u hierbij ook een ‘roadmap’ die een prognose maakt en een perspectief geeft voor de komende maanden. Het spreekt voor zich dat dit geen enkele zekerheid biedt en dat de evolutie van de pandemie allesbepalend zal zijn.

  We doen tevens een oproep om met zijn allen de geldende regels te respecteren en niet ‘creatief te interpreteren’: een contactsport als judo is eenvoudig: je neemt elkaar vast en dus geen 1,5m tussen 2 judoka’s, ongeacht of dit voor techniektraining, katatraining of randoritraining is.
   
 2. Specifieke richtlijnen
   
  1. De algemeen geldende preventieve maatregelen dienen altijd toegepast te worden:
   1. Hoog risico, symptomatisch, …: NIET gaan trainen;
   2. Regelmatig ontsmetten;
   3. Afstanden en oppervlaktes te respecteren;
   4. Een COVID-plan moet op niveau club opgemaakt worden en moet minimaal volgende elementen bevatten:
    1. COVID-contactpersoon voor de club;
    2. Specifieke preventieve maatregelen;
    3. Maatregelen bij positieve test van een lid die in de periode van 14 dagen voorafgaand aan de test is komen trainen.
     Deze maatregelen moeten minstens bevatten:
     1. 100% meewerken aan COVID contact tracing;
     2. desbetreffende trainingsgroep en trainer 14 dagen in zelfobservatie en geen training;
     3. indien meer dan 1 positief COVID-geval: club 14 dagen geen trainingsactiviteiten.
       
   5. Van elke training dient een nauwkeurig register bijgehouden te worden teneinde eventuele contactopsporing te vergemakkelijken.   Deelnemen aan een judotraining houdt een toestemming in dat gegevens (enkel deze absoluut nodig) kunnen gedeeld worden in het kader van COVID-contactopsporing – ELKE club dient dit aan haar leden goed te communiceren.

b. Elke judoka mag slechts in 1 club trainen. Dit wil zeggen: 1 club waarbinnen getraind wordt met contact (judo, jiu jitsu, …). Als federatie willen we zoveel mogelijk vermijden dat judoka’s club-, stads- of provinciegrenzen overschrijden om in meer dan 1 club te gaan trainen. De judoka’s die verkiezen aan de topsporttrainingen deel te nemen, blijven in die ‘bubbel’ dan ook trainen. Enkel contactloos sporten in hun eigen of in een andere club kan dan nog.

c. U13-trainingen:

 1. MAX 50 judoka’s op de tatami voor contacttrainingen
 2. Advies: meer groepen met kleiner aantal is te verkiezen boven minder groepen met groter aantal. 

d. +13-trainingen :

 1. MAX 20 judoka’s op de tatami voor contacttrainingen.
  Opmerking: op datum van publicatie verbiedt provincie Antwerpen contacttraining voor +18 en wordt het aantal beperkt tot 10 tussen 12 en 18 jaar.   Bovendien dient een mondmasker gedragen te worden bij 1-op-1-training. Dit primeert uiteraard.
 2. Advies: we adviseren om de trainingen voor +13 en zeker voor +18 zodanig te organiseren dat er kleinere contactbubbels kunnen gemaakt worden in de trainingsgroep (steeds met dezelfde 5-10 partners bvb).
 3. Advies: indien een mondmasker opgelegd wordt of geadviseerd wordt, leent zich dat eerder tot techniek- of katatrainingen dan randoritrainingen.

e. Technische activiteiten (bepaalde trainingen, examens)

 1. Deze zullen als eersten terug opgestart worden met een aangepast protocol. Vooraf registratie teneinde het aantal deelnemers beperkt te kunnen houden zal mogelijks een maatregel kunnen zijn – zie roadmap.
 2. Aan provinciale en regionale technische trainingen en examens worden steeds met dezelfde partners deelgenomen: tori en uke blijven steeds dezelfde.

f. Clubtornooien en kampioenschappen

 1. Tussen het terug opstarten van reguliere randoritrainingen en de eerste tornooien moet zeker minstens 1 maand tijd tussen zijn, teneinde iedereen op een veilige (voldoende getraind) manier aan wedstrijden te laten deelnemen.
   
 2. Gezien de heel strenge maatregelen die opgelegd worden voor indoor sportevenementen, zullen veel geplande tornooien uitgesteld worden. Binnen de VJF zullen alternatieve formules uitgedacht worden en mogelijks opgestart worden die minder ‘COVID-belastend’ zijn, maar die toch toelaten aan judoka’s om aan wedstrijden deel te nemen en aan clubs om ontmoetingen te organiseren – Later meer.
   
 3. Samen met de FFBJ zal de VJF maximaal proberen het BK senioren en bijgevolg ook een VK senioren nog in 2020 te organiseren. Ook dit zal met een aangepast draaiboek moeten gebeuren.  

g. Roadmap: prognose en perspectief, geen garantie!