Algemene voorwaarden

1. Over de uitslag van het examen wordt niet gediscussieerd.
2. De kandidaat kan maximum één examen (+ eventueel één herkansing) per sportjaar afleggen.
3. De behaalde gordel wordt afgegeven de eerstvolgende training.
4. Pas na afgeven van een volle stempelkaart kan de kandidaat worden ingeschreven.
5. De kandidaat zal zich aanbieden met een partner die eveneens examen doet of de leerstof beheerst.
6. De examens worden afgenomen door minimum een 1ste dan en onder supervisie van de hoofdtrainer in de examenperiode, tenzij anders overeen gekomen met de hoofdtrainer.

6de kyu – wit/gele gordel.
1. Geen minimumleeftijd vereist.
2. Het volledige programma van 6de kyu kennen.

5de kyu – gele gordel.
1. 7 jaar worden in het kalenderjaar.
2. Het volledige programma van 5de & 6de kyu kennen.

4de kyu – oranje gordel.
1. 9 jaar worden in het kalenderjaar.
2. Het volledige programma van 4de tot 6de kyu kennen.

3de kyu – groene gordel.
1. 11 jaar worden in het kalenderjaar.
2. Het volledige programma van 3de tot 6de kyu kennen.
3. De kandidaat (14 jaar) mag het onderdeel kata uitvoeren met een partner naar keuze.
4. Op het onderdeel kata (14 jaar) toont de kandidaat zowel de rol van uke als van tori.
5. Kandidaten onder de 14 jaar zijn vrijgesteld van armklemmen, verwurgingen en kata.

2de kyu – blauwe gordel.
1. 14 jaar worden in het kalenderjaar.
2. Het volledige programma van 2de tot 6de kyu kennen.
3. De kandidaat mag het onderdeel kata uitvoeren met een partner naar keuze.
4. Op het onderdeel kata toont de kandidaat zowel de rol van uke als van tori.

1ste kyu – bruine gordel.
1. 15 jaar worden in het kalenderjaar.
2. Het volledige programma van 1ste tot 6de kyu kennen.
3. De kandidaat mag het onderdeel kata uitvoeren met een partner naar keuze.
4. Op het onderdeel kata toont de kandidaat zowel de rol van uke als van tori.
5. Het examen wordt afgenomen door de hoofdtrainer of een lesgever die minimum trainer B is.
6. Het examen kan afgenomen worden buiten de examenperiode, in afspraak met de hoofdtrainer.

U kan dit ook downloaden Algemene voorwaarden.pdf